image1 image2 image3

DIREKCIJA

Internacionalni teatarski festival MESS

Maršala Tita 54/1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
           info@mess.ba

International theater festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba

 

Facebook Twitter YouTube

 

 

Internacionalni teatarski festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba