image1 image2 image3

SVEČANO OTVARANJE IZLOŽBE „LIČNO“ AUTORA VELIJE HASANBEGOVIĆA U MUZEJU SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI

 

image 6483441 7

http://probuducnost.ba/novo/licno-na-festivalu-mess

U ponedjeljak, 7. maja, u Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi, sa početkom u 19 sati, je svečano otvarena izložba "Lično", autora Velije Hasanbegovića, na kojem je upriličeno javno govorenje tri žrtve rata u okviru projekta "Žrtve rata.heroji mira", gdje su govorili o stradanjima kroz koja su prošla u periodu rata u Bosni i Hercegovini.

"Lično" je izložba 21 portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih. Na javnom govorenju će se prisutnima obratiti Janko Samouković iz Višegrada, Krešo Primorac iz Mostara te Amir Omerspahić iz Sarajeva, koji će svjedočiti o patnjama kroz koje su prošli tokom rata.

Izložba "Lično" je održana u okviru programa Modul Memorije 2018, a podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

IMG 7685

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba